તમને પોતાને ઈશ્વરનાં હવાલે કરો, ધ્યાન કરો અને મુક્તિ પ્રાપ્ત કરો – ભજ ગોવિન્દમ શ્રુંખલા. વિડીઓ (૬/૬)

આ છઠ્ઠું અને અંતિમ વ્યાખ્યાન છે –

गेयं गीता नाम सहस्रं ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम्।
नेयं सज्जन सङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम् ॥૨૭॥

એ પરમ પરમેશ્વરનું સદૈવ ધ્યાન કરો. તેની મહિમાનાં ગુણગાન કરો. હંમેશા સંતોની સંગતીમાં રહો અને ગરીબ તેમજ બેસહારા વ્યક્તિઓની મદદ કરો.

सुखतः क्रियते रामाभोगः पश्चाद्धन्त शरीरे रोगः।
यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम् ॥૨૮॥

જે શરીરનો આપણે આટલો બધો ખ્યાલ રાખીએ છીએ, અને તેના દ્વારા જુદા જુદા ભૌતિક સુખોને પામવાની ચેષ્ટા કરીએ છીએ, તે શરીર તો એક દિવસ નષ્ટ થઇ જવાનું છે. મૃત્યુ આવવાથી આ સજાવટી શરીર માટીમાં ભળી જશે. તો પછી આપણે શા માટે વ્યર્થ ખરાબ આદતોમાં ફસાઈએ છીએ.

अर्थंमनर्थम् भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम्।
पुत्रादपि धनभजाम् भीतिः सर्वत्रैषा विहिता रीतिः ॥૨૯॥

સંસારના દરેક ભૌતિક સુખો આપણા દુઃખોનું કારણ છે. જેટલું વધુ આપણે ધન કે અન્ય ભૌતિક સુખની વસ્તુઓને ભેગી કરીએ છીએ, એટલો જ આપણને તેને ખોઈ દેવાનો ડર સતાવે છે. સંપૂર્ણ સંસારના જેટલાં પણ ધનવાન વ્યક્તિઓ છે, તે પોતાનાં પરિવારનાં સભ્યોથી પણ ડરતાં હોય છે.

प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्य विवेकविचारम्।
जाप्यसमेत समाधिविधानं कुर्ववधानं महदवधानम् ॥૩૦॥

આપણે સદૈવ એ વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે આ સંસાર નશ્વર છે. આપણે આપણો શ્વાસ, આપણું ભોજન, અને આપણું ચાલ ચલન સંતુલિત રાખવું જોઈએ. આપણે સચેત થઈને તે ઈશ્વર ઉપર આપણું સંપૂર્ણ જીવન સમર્પિત કરી દેવું જોઈએ.

गुरुचरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसारादचिराद्भव मुक्तः।
सेन्द्रियमानस नियमादेवं द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवम् ॥૩૧॥

આપણે આપણા ગુરુનાં ચરણકમળોમાં શરણ લેવું જોઈએ. તો જ આપણને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થશે. જો આપણે આપણી ઇન્દ્રિયો અને આપણા મસ્તિષ્ક ઉપર સંયમ કેળવી લઈએ તો આપણે આપણા હૃદયમાં જ ઈશ્વરને મહેસુસ કરી શકીશું.

હિન્દીમાં પ્રવચન સાંભળવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

આ સાથે જ ભજ ગોવિન્દમ શ્રુંખલા અહી સમાપ્ત થાય છે.

શાંતિ.
સ્વામી

તમારા મિત્રોને મોકલવા માટે અહી ક્લિક કરો: Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email to someone
email